-2021 Rapport "Ruimtelijke Veiligheidseisen voor Energieopslag Barendrecht". Kan worden opgevraagd bij de gemeente Barendrecht

-2021 Onderzoek & Rapport mogelijkheden energie verduurzaming Barendrecht. Wordt aan gewerkt...